Stichting Duik Research

Publicaties van SDR

Publicaties van SDR bestuursleden, al dan niet als AMC-SDR project

 

INHOUD

1. Artikelen in internationale tijdschriften (over duikfysiologie, HBOT en dysoxia).

2. Internationale congresbijdragen: Abstracts, Posters

3. SDR rapporten

_____________________________________________________________

1. Artikelen in internationale tijdschriften 

 

2. Internationale congresbijdragen

Abstracts

Posters

3. SDR Rapporten

*) © Copyright SDR 2006. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van SDR. Een uitzondering wordt gemaakt als vermenigvuldigen wordt gedaan in het kader van opleiding, training of een ander educatief doel en alleen dan als winstbejag bij deze activiteiten geen oogmerk is.