Stichting Duik Research

Historie van SDR


SDR is opgericht op 20 februari 1970. De aanleiding voor de oprichting was het voornemen om duikslachtoffers in een éénpersoons decompressietank te kunnen behandelen, waarbij tijdens de decobehandeling ook geröntgend zou kunnen worden, in het bijzonder bij barotrauma. De éénpersoons decompressietank (DR-65) is door SDR in 1970 - 1971 ontworpen, geconstrueerd en in eigen beheer gefabriceerd. Daarop volgend is gestart met het formeren van een groep van duikers die de tank voor duiksimulaties en decompressieziektebehandeling kon bedienen. Voorts werd in de beginfase, dat wil zeggen in de zeventiger jaren, een trailer aangeschaft.

In de trailer werden zodanige voorzieningen aangebracht dat duikslachtoffers tijdens de behandeling in de DR-65 getransporteerd konden worden naar het AMC voor verdere behandeling. De feitelijke exploitatie werd later in handen gegeven van een aantal duikverenigingen die verenigd waren in de Regionale Recompressie Werkgroep (RRW). De tank is voor instructie, duiksimulaties, demonstraties en onderzoek ingezet. Eind tachtiger jaren werd de DR-65 vervangen door een meerpersoons decompressietank (MP-60). Het beheer en exploitatie kwam in handen van Stichting Decompressietank Maarsseveen (SRM).

De activiteiten van SDR liggen sinds de negentiger jaren in de eerste plaats op educatief gebied. Later is daar duikfysiologisch onderzoek bij gekomen en het testen van duikcomputers.

Doelstellingen van SDR tot 2005:

 • het toezicht houden op de opleiding van personeel en de bediening van de enige in Nederland voor het publiek toegankelijke decompressietank in Maarsseveen,

 • het mede verzorgen van opleidingen voor het bedienen van bovengenoemde decompressietank en het verschaffen van achtergrond informatie waaronder: constructieve aspecten, luchtspoelingen, natuurkunde, duikerziekten.
 • het adviseren en ontwerpen van onderwatercabines, decompressietanks e.d,

Activiteiten

 • Keuringen, 1975 - 2002: onder auspiciën van SDR hebben in Noord-Holland meer dan 5000 sportduikers een op duiken toegespitste keuring ondergaan.
 • Technisch: ontwerp van een stijgbuis, waarin vrije opstijgingen kunnen worden gemaakt.
 • Biologisch: sea-farming, ontwerp offshore onderwaterhabitat.
 • Overige activiteiten:
  • Begeleiding van exploitatie van recompressietank door RRW en SRM: gesimuleerde recompressies (opleiding, evenementen, onderzoek) en gesimuleerde behandeling duikslachtoffer.
  • Proefrit naar AMC: transport van een gesimuleerd duikongeval in mobiele éénpersoons decompressietank DR-65 naar het AMC.
 • Opleiding recompressie-teams, 1975 – 2000:
  • doelgroep met name NOB-instructeurs, 3* duikers, trainers, toekomstige beroepsduikers,
  • opleiding bestaande uit: theorie- en praktijkavonden, lesmateriaal, oefenvragen met antwoorden en theoretisch en praktijkexamen.

SDR-bestuur door de jaren heen

Carol van Gelderen *
verzekeringsgeneeskundige 1970 – 1991
Johan van der Hoeven *
radioloog 1970 – 1973
Hans van Vlaanderen
vliegtuigbouwkundige 1970 – 1970
Bob de Bruyn
oprichter Holdive 1970 – 1970
Lothar de Bruyn
oprichter Holdive 1970 – 1970
Harry van Grol
vliegtuigbouwkundige 1970 – 2000
Marco Graat
register accountant 1970 – 1992
Tom van ‘t Hof
bioloog 1971 – 1973
Rob van den Hoorn
tandarts 1973 – 1976
Nico Schellart
medisch fysicus 1973 – heden
Hans van Rooij
ing scheepsbouw 1980 – 1981
Eduard van Riet Paap
medisch informatiekundige 1981 – 2020
Ed van Wijk
verzekeringsgeneeskundige 1990 – 1991
Martin Treub
huisarts 1992 – 1997
Gerard ten Nuyl
ing werktuigbouwkundige 1994 – 1998
Ad van der Kley
hyperbaar geneeskundige 2000 – 2014
Hans van Dam
bioloog 2005 – heden
* Oprichters van SDR