Stichting Duik Research

Doelstelling van SDR


Stichting Duik Research (SDR) stelt zich statutair ten doel de duikveiligheid, in het bijzonder dat van de sportduikers, te bevorderen. De SDR tracht dit doe te bereiken door:


Kennis en bevindingen van SDR worden verspreid door middel van publicaties en internet.